بهای انسانیت

امام کاظم علیه السلام:کسی که هرروز..

 
جنین خوش اخلاق من